Ιδιωτικός Ερευνητής

Προσωπικός Ερευνητής

Ιδιωτικός Ερευνητής

Με την εντολή σας πραγματοποιούμε μια ιδιωτική έρευνα για σας ή για την εταιρεία που εκπροσωπείτε και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η υπόθεση σας θα αντιμετωπιστεί διακριτικά και αποτελεσματικά. Οι υπηρεσίες που καλύπτουμε είναι οι εξής:

  • Έρευνες απάτης προσωπικής ή εταιρικής φύσεως.
  • Οικονομικές έρευνες που περιλαμβάνουν αναζήτηση και εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων, ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων.
  • Συζυγικές έρευνες που αφορούν σε μοιχεία, διαζύγιο.
  • Εντοπισμός αγνοούμενων ατόμων.
  • Εντοπισμός μέσω GPS traking οχημάτων.
  • Έλεγχος ιστορικού υπόβαθρου υπαλλήλων ή νομιμότητας ατόμων.