Υπηρεσίες Παρακολούθησης

Παρακολούθηση

Υπηρεσίες Παρακολούθησης

Οι υπηρεσίες παρακολούθησης είναι ένα πολυ χρήσιμο εργαλείο για την συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε μια ευρεία ποικιλία περιστάσεων όπου καθορίζονται οι δραστηριότητες ενός ατόμου. Οι υπηρεσίες μας πραγματοποιούνται από έμπειρους χειριστές επιτήρησης που είναι σε θέση να ακολουθήσουν τους ανθρώπους και να τεκμηριώσουν την αλληλουχία των γεγονότων που απαιτεί ο πελάτης.

Παραθέτουμε μια λίστα όπου ενδεχομένως να απαιτείται παρακολούθηση

  • Δόλια αξίωση προσωπικών τραυματισμών.
  • Διεκδίκηση προφασιζόμενης αναρρωτικής άδειας μισθωτού.
  • Εξακρίβωση κατοικίας.
  • Εξαπάτηση συζύγου/συντρόφου.
  • Αδικαιολόγητη απουσία από εργασία.
  • Λαθροθηρία πελατών από την εταιρεία σας.

Τι θα χρειαστεί να γνωρίζουμε για την πραγματοποίηση μιας παρακολούθησης;

Θα πρέπει να γνωρίζουμε τις συνήθειες οδήγησης του ατόμου, μια πρόσφατη φωτογραφία του, που εργάζεται, τα μέρη που συνήθως συχνάζει, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για την έρευνα.

Κατά γενικό κανόνα, όσα περισσότερα γνωρίζουμε για το θέμα τόσο πιο εύκολο θα είναι για μας να προβλέψουμε τι αυτός ή αυτή θα μπορούσε να κάνει. Η δουλειά μας είναι να παραμείνουμε αόρατοι για το άτομο που ερευνούμε και να συγκεντρώσουμε όσα πιο πολλά στοιχεία και πληροφορίες γίνεται στον πελάτη.Η πλειονότητα των συμβολαίων μας αφορά σε οικογενειακά θέματα ή εταιρικές απάτες.